17.12.2007

Osmanlı Ameli ve Nazari Arıcılık Kitabı

(Ottoman Practical and Theoretical Beekeeping Book )


Osmanlı Ameli ve Nazari Arıcılık Kitabı
Yer: Millet Kütüphanesi / İstanbul
(Millet Library / İstanbul)
Sahibi: Millet Kütüphanesi
Fotoğraf: Hüseyin İspirli